Cari Arti Kata

Tag: J . E . G

jegul – (Fashion)

Pengertian jegul adalah: Subjek Definisi Busana ? jegul : Alat untuk menembok bagian bidang yang lebar dibuat ditangkai yang dibalut kain. Definisi ?

jeg-dong

Pengertian jeg-dong adalah: Subjek Definisi Tari Dan Drama Tari ? jeg-dong (Bs.Jw.) : Sebutan untuk wayang Jawa Timuran Definisi ?

jege

Pengertian jege adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? jege (jegé) Kd membeliakkan mata (kerana marah dll). Definisi ?

jegela

Pengertian jegela adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? jegela Pr; orang ~ pelawak, badut. Definisi ?

jegilan

Pengertian jegilan adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? jegilan bukaan mata yg besar: Mak Munah terkejut melihat ~ mata Wak Sudin. Definisi ?

jeg

Pengertian jeg adalah: Kamus Definisi Bahasa Sansekerta ? jeg (ajeg) : biasa; Definisi ?

jegal-jegalan

Pengertian jegal-jegalan adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? jegal-jegalan : je.gal-je.gal.an[v] saling menjegal Definisi ?

jegogan

Pengertian jegogan adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? jegogan : je.go.gan[Bl n] alat musik gender, berbilah besar sebanyak lima buah, bernada rendah, dimainkan dengan sebuah pemukul yang berbentuk bulat dan bertangkai Definisi ?

jegal

Pengertian jegal adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? jegal : je.gal[v] men.je.gal v (1) menjatuhkan orang lain dengan mengait kakinya; (2) ki menghalangi atau menjatuhkan karier orang lain dsb Bahasa Sansekerta ? jegal : menjegal, mengganjal Definisi ? jegal, menjegal : kk, menjatuhkan karir atau menghalangi; menyapit dengan kaki terhadap orang lain agar jatuh.

jegang

Pengertian jegang adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? jegang : je.gang[a] (1) tegang; kaku; (2) tegak kaku; (3) liat Bahasa Sansekerta ? jégang : duduk dengan satu kaki tidak menumpu Malaysia (Dewan) ? jegang 1. tegang, kaku, liat; 2. mati keras. Definisi ? jegang : kb, kaku, tegang.

Laman Berikutnya »