Tag: iridologi

iridologi

Pengertian iridologi adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? iridologi kaedah mendiagnosis penyakit melalui pemeriksaan iris mata. Definisi ?