Cari Arti Kata

Tag: important

items important to safety

Pengertian items important to safety adalah: Subjek Definisi Nuklir Batan ? items important to safety : hal penting untuk keselamatan : Hal yang mencakup:(1) Struktur, sistem dan komponen yang apabila tidak berfungsi dapat mengakibatkan paparan radiasi pada orang yang berada di lokasi atau masyarakat di sekitar lokasi.(2) Struktur, sistem dan komponen yang berfungsi untuk mencegah […]

important

Pengertian important adalah: Subjek Definisi Geologi ? important : setiap lapangan batubara yang dipandang penting dan mempunyai status tertentu dalam hubungannya dengan lapangan-lapangan batubara lainnya dipandang dari tujuan pemasaran yang sama serta peranannya untuk memasok batubara kepasaran tersebut dalam kurun waktu 20 tahun. “status pentingnya” lapangan batubara lazimnya dibagi kedalam tiga kelas, yaitu : penting […]