Tag: hospital

hospital revenue bond – (Ekonomi / Bisnis)

Pengertian hospital revenue bond adalah: Subjek Definisi Dalam istilah Ekonomi ? hospital revenue bond : Suatu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau badan pemerintah tertentu dengan tujuan untuk membiayai pembangunan suatu rumah sakit. Apabila pembangunan rumah sakit tersebut telah selesai pengelolaannya diserahkan kepada organinsasi non profit seperti yayasan misalnya Definisi ?

pra hospital

Pengertian pra hospital adalah: Subjek Definisi Kebidanan ? pra hospital : Perkiraan Permintaan Masyarakat. Permintaan pekitaan masyarakat untuk menjadi peserta KB yang diperlukan setiap tahun. Definisi ?

maternity hospital

Pengertian maternity hospital adalah: Subjek Definisi Medis EN (kuliahbahasainggris.com) ? maternity hospital = Rumah sakit bersalin Definisi ?

hospital

Pengertian hospital adalah: Subjek Definisi Medis EN (kuliahbahasainggris.com) ? hospital = Rumah sakit Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? hospital : hos.pi.tal[n cak] rumah sakit Malaysia (Dewan) ? hospital tempat pesakit diberi jagaan dan rawatan perubatan, pembedahan, dll, rumah sakit; ~ gila tempat merawat orang sakit otak (gila); ~ T.B. tempat merawat orang yg menghidap penyakit tibi (batuk kering). Definisi ?