Tag: hadap

rok lipit hadap – (Fashion)

Pengertian rok lipit hadap adalah: Subjek Definisi Busana ? rok lipit hadap : rok yang bagian depan tengahnya memiliki 2 lipatan yang saling berhadapan Definisi ?

hadap muka

Pengertian hadap muka adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? hadap muka; menghadapmukakan membuat supaya berhadap-hadapan (bersemuka), mempertemukan: bila sudah dihadapmukakan barulah mereka kenal antara satu sama lain. Definisi ?

hadap

Pengertian hadap adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? hadap : ha.dap[n] (1) sisi atau bidang sebelah muka; muka: rumah itu tidak tentu — belakangnya; (2) arah ke (terutama tentang sesuatu yang tidak bergerak): ke mana — gedung itu Malaysia (Dewan) ? hadap 1. bahagian sebelah muka, muka, depan: wang tembaga zaman dahulu sama sahaja ~ belakangnya; seratus penjajap di kanan, seratus penjajap di kiri, seratus penjajap di ~, seratus penjajap di belakang; 2. arah […]