Tag: H . U . J

hujahan

Pengertian hujahan adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? hujahan hujah: adanya pentafsir belum menjamin ketepatan maklumat dan ~ yg diketengahkan; Definisi ?

hujan-hujan

Pengertian hujan-hujan adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? hujan-hujan I sj tumbuhan (pokok), kayu trembesi, munggur, sulbin, Enterolabium saman. hujan-hujan II; burung ~ sj burung hutan, burung rakit, Cymbirhyncus macrorhyncos malaccensis; burung ~ hijau sj burung hutan, burung tadah hujan, Psarisomus dalhousiae psittacinus. Definisi ?

Hujjatul Islam

Pengertian Hujjatul Islam adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? Hujjatul Islam Ar gelaran bagi Imam al-Ghazali kerana kewibawaannya mempertahankan kemurnian Islam dgn hujah yg meyakinkan; ~ walmuslimin gelaran bagi ulama yg mempertahankan Islam dan orang Islam dgn hujah yg meyakinkan. Definisi ?

hujungan

Pengertian hujungan adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? hujungan sesuatu (tulisan dll) yg di hujung (buku): dlm ~ di akhir buku ini ada dinyatakan keterangan bkn vitamin A; Definisi ?

hujan tempat berteduh

Pengertian hujan tempat berteduh adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? hujan tempat berteduh : hujan tempat ber.te.duh , panas tempat berlindung[pb] orang yang selalu memberi pertolongan kepada orang banyak Definisi ?

hujan terpencar

Pengertian hujan terpencar adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? hujan terpencar : hujan yang jatuh terpencar di atas suatu daerah Definisi ?

hujatan

Pengertian hujatan adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? hujatan : hu.jat.an[n] hasil menghujat: ~ itu sangat mencemarkan nama keluarganya Definisi ?

hujan lokal

Pengertian hujan lokal adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? hujan lokal : hujan yang jatuh di daerah tertentu, tidak merata Definisi ?

hujan lumpur

Pengertian hujan lumpur adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? hujan lumpur : hujan yang bercampur partikel pasir atau debu Definisi ?

hujan menimpa bumi

Pengertian hujan menimpa bumi adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? hujan menimpa bumi : [pb] kita tidak dapat melepaskan diri dari perintah orang yang berkuasa Definisi ?

Laman Berikutnya »