Tag: E . J . A

ejaan

Pengertian ejaan adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? ejaan : eja.an[n] kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi (kata, kalimat, dsb) dalam bentuk tulisan (huruf-huruf) serta penggunaan tanda baca Malaysia (Dewan) ? ejaan kaedah atau cara menulis perkataan dgn huruf: penyelarasan ~ khususnya tertumpu pd kata-kata pinjaman (tatanama ubat, bahan kimia, batu, bakteria, virus, kulat, dll); Definisi ?

ejaan etimologis

Pengertian ejaan etimologis adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? ejaan etimologis : eja.an etimologisejaan kata yang menekankan segi historisnya dengan mempertahankan unsur yang tidak direalisasikan secara fonetis Definisi ?

ejaan fonemis

Pengertian ejaan fonemis adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? ejaan fonemis : eja.an fonemisejaan yang menggambarkan tiap fonem dalam bahasa dengan satu lambang secara konsisten, misal ejaan Suomi dan ejaan Turki Definisi ?

ejaan fonetis

Pengertian ejaan fonetis adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? ejaan fonetis : eja.an fonetisejaan yang menggambarkan tiap varian fonem atau bunyi dengan satu lambang, misal ejaan Melayu sistem Wilkinson Definisi ?

ejaan Melindo

Pengertian ejaan Melindo adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? ejaan Melindo : eja.an Melindosistem ejaan Latin yang termuat dalam Pengumuman Bersama Ejaan Bahasa Melayu-Indonesia (Melindo) tahun l959 sbg hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan di Persekutuan Tanah Melayu, sistem ejaan ini tidak pernah dilaksanakan Definisi ?

ejaan Pembaharuan

Pengertian ejaan Pembaharuan adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? ejaan Pembaharuan : eja.an Pembaharuansistem ejaan yang dirancang oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Prijono dan E. Katoppo pada tahun 1957 sbg hasil keputusan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, sistem ejaan ini tidak pernah dilaksanakan Definisi ?

ejaan Republik

Pengertian ejaan Republik adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? ejaan Republik : eja.an Republikejaan Suwandi Definisi ?

ejaan Suwandi

Pengertian ejaan Suwandi adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? ejaan Suwandi : eja.an Suwandisistem ejaan Latin untuk bahasa Indonesia sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Mr. Soewandi No. 264/Bhg. A tanggal 19 Maret 1947 yang merupakan penyederhanaan atas Ejaan van Ophuysen, antara lain, adalah perubahan oe menjadi u, sistem ini menjadi ejaan resmi sampai tahun 1972 Definisi ?

ejaan van Ophuysen

Pengertian ejaan van Ophuysen adalah: ejaan van Ophuysen : eja.an van Ophuysensistem ejaan Latin untuk bahasa Melayu di Indonesia yang dimuat dalam Kitab Logat Melajoe tahun 1901 oleh Ch.A. van Ophuysen, yang merupakan ejaan Latin resmi pertama di Indonesia (buku ini disusun dengan bantuan Engku Nawawi glr. St. Makmur dan M. Taib St. Ibrahim)

ejaan Wilkinson

Pengertian ejaan Wilkinson adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? ejaan Wilkinson : eja.an Wilkinsonejaan Latin resmi yang pertama untuk bahasa Melayu di Semenanjung Malaya yang disusun oleh R.J. Wilkinson (1904); ~ yang Disempurnakan sistem ejaan bahasa Indonesia yang sebagian besar sama dengan sistem ejaan Malaysia, yang termuat dalam Surat Keputusan Presiden No. 57 tanggal 16 Agustus 1972 dan yang sekarang menjadi ejaan resmi bahasa Indonesia, perbedaannya dengan Ejaan Suwandi, antara lain, adalah huruf j […]

Laman Berikutnya »