Tag: D . W . I

dwisisi

Pengertian dwisisi adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? dwisisi dwipihak, dwibelah. Definisi ?

dwistandard

Pengertian dwistandard adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? dwistandard bkn prinsip yg membenarkan lebih banyak kebebasan kpd seseorang atau sesuatu kumpulan drpd orang atau kumpulan lain: kami tidak mengamalkan ~ dlm menguatkuasakan undang-undang. Definisi ?

dwisuku

Pengertian dwisuku adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? dwisuku (Lin) = ~ kata mempunyai dua suku kata (bkn perkataan), bersuku kata dua. Definisi ?

dwitahunan

Pengertian dwitahunan adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? dwitahunan (berlaku atau diadakan) setiap dua tahun: pameran itu merupakan suatu acara ~. Definisi ?

dwijantina

Pengertian dwijantina adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? dwijantina (Ubat) mempunyai kedua-dua alat kelamin (bkn individu). Definisi ?

dwilambang

Pengertian dwilambang adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? dwilambang (Lin) dwihuruf, huruf rangkap, digraf. Definisi ?

dwilogam

Pengertian dwilogam adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? dwilogam terdiri drpd dua logam: unsur ~; Definisi ?

dwimodul

Pengertian dwimodul adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? dwimodul dua modul. Definisi ?

dwimolekul

Pengertian dwimolekul adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? dwimolekul (dwimolékul) melibatkan atau mempunyai dua molekul: kebanyakan tindak balas bersifat ~. Definisi ?

dwimusim

Pengertian dwimusim adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? dwimusim yg berlaku (hidup dsb) dlm masa dua tahun: tanaman ~. Definisi ?

Laman Berikutnya » « Laman Sebelumnya