Tag: D . I . B

dibikeun

Pengertian dibikeun adalah: Kamus Definisi Basa Sunda ? dibikeun : diberikan Definisi ?

dibadamikeun

Pengertian dibadamikeun adalah: Kamus Definisi Basa Sunda ? dibadamikeun : dibicarakan Definisi ?

dibarengan

Pengertian dibarengan adalah: Kamus Definisi Basa Sunda ? dibarengan : disertai Definisi ?

dibarung

Pengertian dibarung adalah: Kamus Definisi Basa Sunda ? dibarung : disertai Definisi ?

dibedahkeun

Pengertian dibedahkeun adalah: Kamus Definisi Basa Sunda ? dibedahkeun : dikuras Definisi ?

dibejakeun

Pengertian dibejakeun adalah: Kamus Definisi Basa Sunda ? dibejakeun : diberitahukan Definisi ?

dibenerkeun

Pengertian dibenerkeun adalah: Kamus Definisi Basa Sunda ? dibenerkeun : dibenarkan Definisi ?

dibere

Pengertian dibere adalah: Kamus Definisi Basa Sunda ? dibere : diberi Definisi ?

dibewarakeun

Pengertian dibewarakeun adalah: Kamus Definisi Basa Sunda ? dibewarakeun : diumumkan Definisi ?

dibo-dibo

Pengertian dibo-dibo adalah: Kamus Definisi Ternate ? dibo-dibo : Pedagang perantara ikan, hasil pertanian dan perkebunan dipasaran yang membeli dari produsen dengan harga semurah mungkin, kemudian dijual dengan harga semahal-mahalnya. (acal-sigi.blogspot.com) Definisi ?

Laman Berikutnya »