Cari Arti Kata

Tag: cenduai

minyak cenduai

Pengertian minyak cenduai adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? minyak cenduai : minyak wangi guna-guna (untuk menarik hati perempuan) Definisi ?

cenduai

Pengertian cenduai adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? cenduai : cen.du.ai[n] guna-guna (mantra) untuk memikat hati wanita Malaysia (Dewan) ? cenduai I jampi, mantera (guna-guna) utk memikat hati wanita; minyak ~ minyak pengasih (guna-guna) utk memikat hati wanita. cenduai II; para ~ sj tumbuhan (pokok menumpang), sakar bigus, Tylostylis rigida. Definisi ?