Tag: cagar

cagar budaya

Pengertian cagar budaya adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? cagar budaya : [Antr] daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan peri kehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan Definisi ?

cagar ikan

Pengertian cagar ikan adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? cagar ikan : [Ikn] tempat perlindungan bagi ikan-ikan yang perlu dijaga kelestariannya Definisi ?

cagar biosfer

Pengertian cagar biosfer adalah: Subjek Definisi Geografi ? cagar biosfer : suatu kawasan yang meliputi kawasan inti yang dilindungi penuh dan di kelilingi penuh dan di kelilingi oleh kawasan penyangga, dimana pelestarian alam dipadukan dengan penelitian, pendidkan, pengamatan, dan pengukuran perubahan ekosistem, termasuk pengaruh yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Pemerintahan ? cagar biosfer : Suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi […]

cagar

Pengertian cagar adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? cagar : ca.gar[n] (1) barang yang dipakai sbg tanggungan utang; barang yang digadaikan; (2) panjar; uang muka [n] daerah perlindungan untuk melestarikan tumbuh-tumbuhan, binatang, dsb; lindungan Malaysia (Dewan) ? cagar = cagaran 1. barang yg dijadikan sbg taruhan apabila berhutang, barang yg digadaikan, rungguh(an); 2. cengkeram, bayaran pendahuluan, wang muka; ~ alam kawasan simpanan (bagi mergastua); Definisi ? cagar : barang yang dipergunakan sebagai borek (tanggungan) […]

cagar alam

Pengertian cagar alam adalah: Subjek Definisi IPS / Ilmu Pengetahuan Sosial ? cagar alam : Kawasan hutan yang dilindungi untuk mempertahankan/melestarikan jenis flora tertentu agar dapat berkembang baik secara alami. cagar alam : kawasan yang melindungi tumbuhan tertentu. cagar alam : tempat perlindungan flora dan fauna. Geografi ? cagar alam : Adalah suatu kawasan untuk melindungi hewan, tumbuhan, tempat bersejarah, dan keindahan. cagar alam : daerah perlindungan bagi kelestarian hidup jenis tumbuh-tumbuhan dan binatang (flora […]