Tag: cacat rungu

cacat rungu

Pengertian cacat rungu adalah: Subjek Definisi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (KEMSOS) ? cacat rungu : Kecacatan yang disebabkan oleh kerusakan alat dan organ pendengaran yang mengakibatkan kehilangan kemampuan menerima atau menangkap bunyi atau suara Definisi ?