Tag: C . I . L

ciling-cingcat

Pengertian ciling-cingcat adalah: Kamus Definisi Basa Sunda ? ciling-cingcat : gelisah karena akan ada yang datang Definisi ?

cileuh

Pengertian cileuh adalah: Kamus Definisi Basa Sunda ? cileuh : kotoran mata Definisi ?

cileuk

Pengertian cileuk adalah: Kamus Definisi Basa Sunda ? cileuk : tidak bisa tidur(malam) Definisi ?

cileureun

Pengertian cileureun adalah: Kamus Definisi Basa Sunda ? cileureun : lengah Definisi ?

cilimit

Pengertian cilimit adalah: Kamus Definisi Basa Sunda ? cilimit : suka meminta/menggoda Definisi ?

ciler

Pengertian ciler adalah: Subjek Definisi Migas (Lemigas) (Minyak dan Gas) ? chiller : ciler : Peralatan untuk mendingingkan distilat parafin sebelum disaring untuk memisahkan lilin padat. (lemigas.esdm.go.id) Definisi ?

cilim

Pengertian cilim adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? cilim ® culim. Definisi ?

cili guthi

Pengertian cili guthi adalah: Kamus Definisi Bahasa Sansekerta ? cili guthi : kecil Definisi ?

cilum

Pengertian cilum adalah: Kamus Definisi Bahasa Sansekerta ? cilum : menyelam Definisi ?

cilaka

Pengertian cilaka adalah: Kamus Definisi Bahasa Sansekerta ? cilaka : celaka, malang Definisi ?

Laman Berikutnya »