Tag: buduk

buduk

Pengertian buduk adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? buduk : bu.duk[n] (1) Jw penyakit kusta; (2) Sd beruntus dan gatal-gatal krn kuman pada kulit Malaysia (Dewan) ? buduk : sj penyakit kusta. Definisi ? buduk : kusta. Sinonim buduk n 1 borok, koreng, kudis, tukak; 2 abras, baras, kenohong, kusta, lepra, taiko