Tag: boleh

obligasi boleh alih – (Ekonomi / Bisnis)

Pengertian obligasi boleh alih adalah: Subjek Definisi Keuangan (OJK). ? obligasi boleh alih : obligasi yang dapat dialihkan kepemilikannya dari pemagang pertama kepada pihak lain berdasarkan negosiasi (negotiable bond). Definisi ?

boleh batal – (Ekonomi / Bisnis)

Pengertian boleh batal adalah: Subjek Definisi Keuangan (OJK). ? boleh batal : sesuatu yang dapat dibatalkan hakim atas permintaan salah satu pihak karena perjanjian itu dibuat secara tidak bebas atau pembuat perjanjian tidak cakap. (voidable). Definisi ?

boleh tukar – (Ekonomi / Bisnis)

Pengertian boleh tukar adalah: Subjek Definisi Keuangan (OJK). ? boleh tukar : sesuatu yang memiliki nilai sehingga dapat ditukarkan dengan barang lain yang memiliki nilai yang sama; apabila digunakan sebagai uang, dapat diartikan bahwa uang tersebut dapat ditukarkan secara bebas dengan mata uang lainnya (convertible). Definisi ?

surat kredit boleh alih

Pengertian surat kredit boleh alih adalah: Subjek Definisi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ? surat kredit boleh alih/transferable credit : surat kredit yang dicantumkan syarat transferable atau boleh alih; penikmat pertama dapat memindahkan hak dan tanggung jawabnya untuk sebagian atau seluruhnya kepada penikmat lain dan dapat pula mengurangi jumlah serta memperpendek jangka waktu kredit. (bpk.go.id) Definisi ?

obligasi boleh alih

Pengertian obligasi boleh alih adalah: Subjek Definisi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ? obligasi boleh alih/negotiable bond : obligasi yang dapat dialihkan kepemilikannya dari pemagang pertama kepada pihak lain berdasarkan negosiasi. (bpk.go.id) Definisi ?

utang emas boleh dibayar utang budi dibawa mati

Pengertian utang emas boleh dibayar utang budi dibawa mati adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? utang emas boleh dibayar utang budi dibawa mati : [pb] budi baik orang hanya dapat dibalas dengan kebaikan pula Definisi ?

tuah ayam boleh dilihat

Pengertian tuah ayam boleh dilihat adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? tuah ayam boleh dilihat : [pb] tidak ada orang yang dapat menentukan nasib seseorang Definisi ?

tidak boleh

Pengertian tidak boleh adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? tidak boleh : tidak diizinkan; dilarang Definisi ?

terlongsong perahu boleh balik

Pengertian terlongsong perahu boleh balik adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? terlongsong perahu boleh balik : [pb] perkataan yang tajam kerap kali menjadikan celaka diri dan tidak dapat ditarik kembali, sebab itu jika orang hendak berucap, hendaklah dipikirkan lebih dahulu Definisi ?

tak boleh bertemu roma

Pengertian tak boleh bertemu roma adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? tak boleh bertemu roma : [pb] selalu berselisih (bertengkar dsb) Definisi ?

Laman Berikutnya »