Tag: bertimbang

bertimbang rasa

Pengertian bertimbang rasa adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? bertimbang rasa menaruh (menunjukkan) timbang rasa (belas kasihan dll), bersimpati, berlaku adil. Definisi ?

bertimbang

Pengertian bertimbang adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? bertimbang : ber.tim.bang[v] (1) bertimbalan; berpadanan; bertimbang: kekuatan kedua belah pihak ~; (2) bersambutan; bertukar: ~ kata; ~ pandang Malaysia (Dewan) ? bertimbang berimbang, bertimbal: keuntungan itu ~ dgn kerugian; ~ rengka bertimbal rengka; ~ tanda bertukar tanda (ketika bertunang); ~ tunai prb menjawab dgn tepat; Definisi ?

bertimbang kata

Pengertian bertimbang kata adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? bertimbang kata : ber.tim.bang kataberbalas kata; jawab-menjawab Definisi ?

bertimbang pandang

Pengertian bertimbang pandang adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? bertimbang pandang : ber.tim.bang pandangbertukar pandang; pandang-memandang Definisi ?

bertimbang tanda

Pengertian bertimbang tanda adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? bertimbang tanda : ber.tim.bang tandabertukar tanda (msl cincin) yang menyatakan sudah bertunangan Definisi ?

bertimbang taruh

Pengertian bertimbang taruh adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? bertimbang taruh : ber.tim.bang taruhmenyamakan harga petaruh jika petaruh itu bukan berupa uang, melainkan berupa barang Definisi ?

bertimbang terima

Pengertian bertimbang terima adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? bertimbang terima : ber.tim.bang terimamelakukan serah terima Definisi ?

bertimbang tunai

Pengertian bertimbang tunai adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? bertimbang tunai : ber.tim.bang tunaimelaksanakan pembelian sesuatu dengan membayar tunai; (2) menjawab pertanyaan dsb dengan tepat Definisi ?