Tag: bertangkai

bertangkai

Pengertian bertangkai adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? bertangkai mempunyai atau memakai tangkai: dia hanya sempat mengutip buah rambutan yg ~ sahaja; senduk kayu yg ~ panjang digunakan utk mengacau jem. Definisi ?

tampuk bertangkai

Pengertian tampuk bertangkai adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? tampuk bertangkai : [pb] ada bukti (keterangan, alasan, jaminan) yang kuat Definisi ?

bertampuk bertangkai

Pengertian bertampuk bertangkai adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? bertampuk bertangkai : ber.tam.puk bertangkaiada bukti (keterangan, alasan, jaminan) yang kuat Definisi ?