Tag: bersalin

jamu bersalin

Pengertian jamu bersalin adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? jamu bersalin : jamu yang dibuat khusus untuk wanita yang baru melahirkan Definisi ?

gering bersalin

Pengertian gering bersalin adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? gering bersalin : sakit hendak melahirkan Definisi ?

bersalin

Pengertian bersalin adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? bersalin : ber.sa.lin[v] (1) berganti: baginda sedang — baju dengan pakaian kebesaran; (2) berubah (rupa, warna): bunglon adalah binatang yang dapat — warna sesuai dengan warna alam sekitarnya; (3) melahirkan anak: selama empat puluh hari sesudah -, ia rajin minum jamu Malaysia (Dewan) ? bersalin 1. bertukar (pakaian dll), berubah (warna, kulit, bulu, dll): dia mahu ~ pakaian; 2. bh melahirkan anak, beranak: maka permaisuri pun […]