Tag: berjemur

berjemur

Pengertian berjemur adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? berjemur mengeringkan (memanaskan) badan di panas matahari: dia ~ di atas pasir; Definisi ?