Tag: berhad

berhad

Pengertian berhad adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? berhad : ber.had[v] berbatas; berhingga: kekuasaan Tuhan tiada ~ Malaysia (Dewan) ? berhad berbatas, berhingga: kekuasaan Tuhan tidak ~; syarikat ~ syarikat yg tanggungannya terbatas kpd modal dan hartanya sahaja (tidak meliputi harta peribadi pemiliknya atau pemegang sahamnya); Definisi ?