Tag: berdalilkan

berdalilkan

Pengertian berdalilkan adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? berdalilkan berdasarkan atau menggunakan sesuatu sbg dalil: beliau memberikan pendapat yg ~ hadis; Definisi ?