Tag: bendasing

bendasing

Pengertian bendasing adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? bendasing : bahan dlm kuantiti yg kecil yg terdapat dlm bahan lain sehingga boleh menjejaskan mutu bahan yg lain itu: sebarang ~ atau kekotoran akan merendahkan mutu getah yg dipasarkan. Definisi ?