Tag: belah

retak menanti belah

Pengertian retak menanti belah adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? retak menanti belah : [pb] perselisihan yang akan menjadi perkelahian (perang, perceraian, dsb) [pb] perkara kecil yang mungkin menjadi besar; tinggal menantikan timbulnya bencana yang lebih besar (kematian dsb) Definisi ?

kuat tarik belah

Pengertian kuat tarik belah adalah: Subjek Definisi Teknik Sipil ? kuat tarik belah fct : kuat tarik beton yang ditentukan berdasarkan kuat tekan belah silinder beton yang ditekan pada sisi panjangnya (asat.staff.umy.ac.id) Definisi ?

belah bahagi

Pengertian belah bahagi adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? belah bahagi : ; berbelah bahagi (bagi) tidak tetap atau teguh (pendirian, perasaan, dsb) pd sesuatu tumpuan, berbahagi, berpecah: rakyat Malaysia harus bersatu padu dan jangan ~; Definisi ?

belah banten

Pengertian belah banten adalah: Kamus Definisi Bahasa Sansekerta ? belah banten : baju belah dada; Definisi ?

belah kedaton

Pengertian belah kedaton adalah: Kamus Definisi Bahasa Sansekerta ? belah kedaton : gigi renggang Definisi ?

asas mendengar kedua belah pihak

Pengertian asas mendengar kedua belah pihak adalah: Subjek Definisi Asas-asas Hukum ? asas mendengar kedua belah pihak : Didalam hukum acara perdata, kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Definisi ?

pemecah belah

Pengertian pemecah belah adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? pemecah belah : pe.me.cah be.lah[n] orang yang menyebabkan keadaan terpecah belah: dialah ~ keluarga saya Definisi ?

pecah belah

Pengertian pecah belah adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? pecah belah : pe.cah be.lah[v] cerai-berai; pisah-pisah (tidak bersatu lagi); (2) v kocar-kacir; morat-marit; (3) n barang-barang tembikar (spt cangkir, piring, mangkuk) Malaysia (Dewan) ? pecah belah keadaan tidak bersatu padu (huru-hara, kacau-bilau dsb) sehingga boleh membawa kpd kehancuran, keruntuhan dsb sesuatu institusi (masyarakat, keluarga dsb): ~ boleh berlaku dlm sebuah masyarakat disebabkan oleh fahaman politik yg berlainan; ayah sekali-kali tidak mahu menjadi punca yg […]

panasnya belah benak

Pengertian panasnya belah benak adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? panasnya belah benak : [ki] panas sekali (tt matahari) Definisi ?

memecah belah

Pengertian memecah belah adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? memecah belah : me.me.cah be.lah[v] menjadikan berpecah-belah; bercerai-berai: berbagai tipu muslihat dilakukannya untuk ~ bangsa-bangsa Asia Definisi ?

Laman Berikutnya »