baon

Pengertian baon adalah: Kamus Definisi Bahasa Sansekerta ? baon : sawah ladang yang sedang dikerjakan Definisi ?

2 Likes comments off

bao

Pengertian bao adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? bao : [n] duda (di Halmahera) Basa Sunda ? bao : kakeknya kakek bao : cucunya cucu Definisi ?

Like comments off