Cari Arti Kata

Tag: arsa

arsa

Pengertian arsa adalah: Kamus Definisi Bahasa Sansekerta ? arsa : karsa, kehendak; Definisi ?