Tag: algebra

boolean algebra – (Teknologi Informasi)

Pengertian boolean algebra adalah: boolean algebra : Sistem peraturan yang dirumuskan oleh George Boolean untuk mengekspresikan pernyataan logika dan mengubahnya ke dalam bentuk aljabar dengan jalan menetapkannya sebagai True atau False; Dikenal pula sebagai logika simbolis yang langsung diterapkan pada sirkuit yang digunakan komputer.

algebra

Pengertian algebra adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? algebra : (algébra) cabang matematik yg menggunakan huruf-huruf dan tanda-tanda (lambang-lambang) sbg mewakili angka atau kuantiti. Definisi ?