Tag: A . H . A

ahai

Pengertian ahai adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? ahai : sr kata utk menarik perhatian: saya tak senang kalau tak lalu di muka rumah saudari, ~! Definisi ?

aha

Pengertian aha adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? aha : kata seru utk menunjukkan tanda faham, hairan, atau sedar akan sesuatu: ~, ini ideanya! Definisi ?

ahad

Pengertian ahad adalah: Kamus Definisi Basa Sunda ? ahad : minggu/ahad Malaysia (Dewan) ? ahad I : Ar 1. : satu, esa: Allahu A~; 2. : pertama; hari A~ hari pertama dlm seminggu selepas hari Sabtu, hari minggu; 3. : minggu; se~ seminggu, sejumaat. ahad II : Ar perjanjian; Definisi ?

Ahad

Pengertian Ahad adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? Ahad : [n] (1) hari pertama dalam jangka waktu satu minggu; Minggu; (2) (ditulis dengan huruf kecil) satu; esa Definisi ? Sinonim Ahad n 1 Minggu; 2 esa, tunggal, satu

ahadiat

Pengertian ahadiat adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? ahadiat : aha.di.at [Ar n] (1) keesaan (tentang Tuhan); (2) persatuan Malaysia (Dewan) ? ahadiat : Ar sl ketunggalan (Tuhan). Definisi ? ahadiat : kb, perasaan; keesaan Tuhan.