Tag: A . D . H

adhesian contract

Pengertian adhesian contract adalah: Subjek Definisi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ? adhesian contract/kontrak baku : bentuk perjanjian-perjanjian standar yang umumnya terjadi dalam perdagangan, dalam hal mana biasanya salah satu pihak yang posisinya lebih tinggi menyodorkan naskah perjanjian yang sudah tersusun terlebih dahulu kepada pihak lain untuk disetujui. (bpk.go.id) Definisi ?

adhoc

Pengertian adhoc adalah: Subjek Definisi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ? adhoc : khusus untuk maksud tertentu. (bpk.go.id) Definisi ?

adhesive force

Pengertian adhesive force adalah: Subjek Definisi Migas (Lemigas) (Minyak dan Gas) ? adhesive force : gaya adhesi : (lihat: adhesion) (lemigas.esdm.go.id) Definisi ?

adhesive wear

Pengertian adhesive wear adalah: Subjek Definisi Migas (Lemigas) (Minyak dan Gas) ? adhesive wear : aus adhesif : Kerusakan permukaan akibat perpindahan material antara dua permukaan yang mengalami gerakan relatif; disebabkan oleh proses pengelasan fase padat.(apl) (lemigas.esdm.go.id) Definisi ?

adherence

Pengertian adherence adalah: Subjek Definisi Migas (Lemigas) (Minyak dan Gas) ? adherence : pelekatan : Kontak yang tidak terhalang (misal oleh pelumas) antara dua permukaan benda padat yang mengalami gerak relatif terhadap satu. (apl) (lemigas.esdm.go.id) Definisi ?

adhesion

Pengertian adhesion adalah: Subjek Definisi Migas (Lemigas) (Minyak dan Gas) ? adhesion : adhesi : Gaya tarik menarik antara dua permukaan yang bersinggungan.(apl) (lemigas.esdm.go.id) Definisi ?

adhesion coefficien

Pengertian adhesion coefficien adalah: Subjek Definisi Migas (Lemigas) (Minyak dan Gas) ? adhesion coefficien : koefisien adhesi : (lihat: coeffision of adhesion) (lemigas.esdm.go.id) Definisi ?

adhesion mechanical

Pengertian adhesion mechanical adalah: Subjek Definisi Migas (Lemigas) (Minyak dan Gas) ? adhesion, mechanical : adhesi mekanis : Adhesi yang dihasilkan hanya oleh ketidakrataan dua permukaan yang bersinggungan.(apl) (lemigas.esdm.go.id) Definisi ?

adhesi mekanis

Pengertian adhesi mekanis adalah: Subjek Definisi Migas (Lemigas) (Minyak dan Gas) ? adhesion, mechanical : adhesi mekanis : Adhesi yang dihasilkan hanya oleh ketidakrataan dua permukaan yang bersinggungan.(apl) (lemigas.esdm.go.id) Definisi ?

adhesional wetting

Pengertian adhesional wetting adalah: Subjek Definisi Migas (Lemigas) (Minyak dan Gas) ? adhesional wetting : pembahasan adhesi : Jenis proses pembasahan yang berlangsung apabila suatu permukaan (biasanya padatan), yang sebelumnya bersentuhan dengan gas, menjadi basah oleh cairan; kadang-kadang digunakan untuk menguraikan pembasahan yang meliputi pembentukan suatu ikatan adhesi antara cairan dan fase yang dibasahinya. (lihat juga: wetting) (lemigas.esdm.go.id) Definisi ?

Laman Berikutnya »