selected terms: 16,224 page 1 of 812
1. m
(m I huruf ke-13 abjad Rumi. m II kep meter. M kep Masihi; 1959~ tahun 1959 Masihi.) m : kb, huruf ketiga belas dalam deretan abjad.
2. M
(M : singkatan dari moisture (kelembaban, kelengasan atau kadar air).) (M : [n kp] MasehiM : [n] (1) huruf ke-13 abjad Indonesia; (2) (ditulis dengan huruf kapital) lambang bilangan 1.000 More…
3. M&R
(M&R : Maintenence & Repair ( Perawatan & Perbaikan ))
4. m.g
(m.g : Miligram)
5. M/TR, TM, TT
(M/TR, TM, TT : Tarif Multiguna yang diperuntukan bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan khusus, baik di Tegangan Rendah, Tegangan Menengah maupun Tegangan Tinggi)
6. M1
(M1 : Meter lari. Satuan pengukur berdasar jarak memanjang; M1 : adalah mutu bahan 1atau kelas 1yaitu bahan tidak terbakar, artinya sifat bahan yang tidak terbakar bila terkena panas/api More…
7. M5
(M5 : adalah mutu bahan 5 atau kelas 5 yaitu bahan mudah terbakar, artinya sifat dari bahan yang mudah terbakar, sifat pembakarannya sangat cepat, nyala yang ditimbulkan cepat sekali More…
8. MA
(MA : Mahkamah Agung, sebuah lembaga tinggi negara (yudikatif) yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman, pengawasan tertinggi pada perbuatan pengadilan; MA : Mentum anterior (dagu More…
9. ma
(ma : \Lihat\ mak.; ma Pr semua; saya ~ kita; dia ~ mereka. MA kep Master of Arts (Sarjana Sastera).) Lihat istilah yang bersangkutan : mak
10. ma'na
(ma'na : individu atau benda yang memiliki kekuatan supranatural)
11. maab
(maab : ma.ab[n Isl] tempat kembali (sisi Allah); maab Ar ark tempat kembali.)
12. maaf
(maaf : ma.af [n] (1) pembebasan seseorang dari hukuman (tuntutan, denda, dsb) karena suatu kesalahan; ampun: minta --; (2) ungkapan permintaan ampun atau penyesalan: — , saya datang More…
13. maaf-memaafkan
(maaf-memaafkan : ma.af-me.ma.af.kan [v] saling memberi maaf)
14. maag
(maag / gastritis : Keradangan pada lambung; maag : (Bahasa belanda) yang berarti lambung; maag : salah satu alat pencernaan; lambung)
15. maahad
(maahad Ar tempat atau pusat pembelajaran agama Islam: aku berminat utk belajar di ~ itu, tetapi terpaksa menghadapi satu ujian kelayakan utk belajar di situ; ~ tahfiz pusat pengajian utk More…
16. maakul
(maakul Ar masuk akal (fikiran), berdasarkan akal (fikiran), logik, munasabah: tiap-tiap orang yg menentang cadangan itu mempunyai alasan yg ~ dan kuat pula. )
17. maakulat
(maakulat Ar ilmu pengetahuan berkenaan sesuatu yg ghaib (dgn berdasarkan akal fikiran), metafizik.)
18. maal hijrah
(maal hijrah Ar majlis yg diadakan sempena mengingati dan mengambil pengajaran drpd peristiwa hijrah Rasulullah (diadakan pd bulan Muharam).)
19. maalaf
(maalaf Ar ark tempat utk mengisi makanan kuda dll, palung.)
20. maar
(maar : Gunung api berbentuk corong.; maar : gunung api yang kepundannya berbentuk corong dan dikelilingi oleh dinding kawah yang tidak tinggi (BSE: Geografi SMA 10DSR09))