selected terms: 2,451 page 1 of 123
1. j
(j huruf kesepuluh abjad Rumi. J /K kep Jawatankuasa.) j : huruf ke 10 dalam deretan abjad.
2. J
(J : singkatan dari joule, yakni satuan panas atau energi yang sama dengan 0.238662 gram-kalori atau 0.0009471 Btu ataupun 0.0000002778 kilowatt-jam.) (J : [n] huruf ke-10 abjad Indonesia) J More…
3. jaat
(jaat : ja.at [n] tanaman merambat yang buahnya bersegi empat panjang, setiap seginya berembel-embel seperti sayap yang bergerigi, bunganya berwarna biru muda; kecipir; Psophocarpus More…
4. jab
(jab : [n Olr ] pukulan pendek (tinju); jab Jh tetap (hati, fikiran, dll), pasti: ~ hati. ) jab : kb, pukulan pendek (tinju).
5. jabal
(jabal : ja.bal [Ar n] gunung atau bukit (terdapat dalam nama, seperti — Kaf[Jk v] , men.ja.bal v merampas (milik orang); membegal; menyamun: penjahat yang ~ seorang penumpang bus itu sudah More…
6. jabang
(jabang : ja.bang[Mk n] cambang [n] — bayi anak (bayi) yang baru lahir; orok; jabang : anak, bayi;; jabang I kayu bercabang yg digunakan utk meletakkan meriam, cagak. jabang II Mn ark More…
7. jabang bayi
(jabang bayi : bayi yang baru lahir) Lihat istilah yang bersangkutan : jabang, bayi
8. jabar
(Jabar : Ja.bar [n] Yang Mahaperkasa (Allah); jabar : ja.bar, men.ja.bar.kan v (1) Mat mengubah (pecahan, ukuran, dsb) supaya menjadi bentuk lain yang lebih bersahaja atau menjadi golongan More…
9. jabaran
(jabaran : ja.bar.an [n] penjelasan secara terperinci; uraian)
10. jabariah
jabariah : kb, aliran dalam ilmu kalam yang berpandangan bahwa segala yang wujud di alam semesta termasuk manusia terikat pada kodrat dan iradat Allah semata.
11. Jabariah
(Jabariah : Ja.ba.ri.ah[n Isl] aliran dalam ilmu kalam yang berpandangan bahwa segala yang wujud di alam semesta, termasuk manusia, terikat pada kodrat dan iradat Allah Swt. semata)
12. jabat
(jabat : ja.bat [v] , men.ja.bat v (1) memegang: ~ dayung; (2) melakukan pekerjaan (pangkat dsb); memegang jabatan (pekerjaan): sepuluh tahun lamanya beliau ~ pekerjaan itu; jabat : More…
13. jabat asta
(jabat asta : jabat tangan)
14. jabat tangan
(jabat tangan : ja.bat ta.ngan [v] ber.ja.bat ta.ngan v bersalaman dengan saling menjabat tangan: kedua orang itu ~ dengan erat dan mesra; jabat tangan; berjabat tangan memegang More…
15. jabatan
(jabatan : pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi; jabatan : adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja More…
16. jabatan administrasi
(jabatan administrasi : adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas pokok dan fu ngsi berkaitan dengan pelayanan administrasi, manajemen kebijakan pemerintahan, dan pembangunan.)
17. jabatan eksekutif senior
(jabatan eksekutif senior : adalah sekelompok jabatan tertinggi pada instansi dan perwakilan.)
18. jabatan fungsional
(jabatan fungsional : adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.) (jabatan More…
19. jabatan fungsional tertentu
(jabatan fungsional tertentu : adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya More…
20. jabatan fungsional umum
(jabatan fungsional umum : adalah; suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya More…