Cari Arti Kata

Kategori: Kamus Kelautan

notice of readlines – (Kelautan)

Pengertian notice of readlines adalah: Subjek Definisi Persewaan Kapal ? notice of readlines : Suatu pemberitahuan atau pernyataan tertulis dari nakhoda sebuah kapal kepada charterer, setelah kapal siap untuk menerima/muat atau membongkar barangnya. (suhirnoo.blogspot.co.id) Definisi ?

chartering broker – (Kelautan)

Pengertian chartering broker adalah: Subjek Definisi Persewaan Kapal ? chartering broker : Wakil dan pemilik kapal yang bertugas mencari pencharter atau muata (Charter Broker/Pialang Charter). (suhirnoo.blogspot.co.id) Definisi ?

laydays – (Kelautan)

Pengertian laydays adalah: Subjek Definisi Persewaan Kapal ? laydays : Suatu sikon sejak dimulai dari saat N.O.R. telah diterima (accept) oleh Charterer. (suhirnoo.blogspot.co.id) Pelabuhan dan Bongkar Muat ? laydays : Kelonggaran atau tenggang waktu yang diberikan kepada kapaluntuk memulai pemuatan dan pembongkaran, dimana pencharter dapat melakukan bongkar/muat tanpa membayar biaya ekstra Pelayaran ? laydays : […]

owner agents – (Kelautan)

Pengertian owner agents adalah: Subjek Definisi Persewaan Kapal ? owner agents : Wakil dan pemilik kapal yang bertugas memberi petunjuk kepada Nakhoda dan pengurus keperluan kapal di Pelabuhan Pemuatan (Loading Port) dan di Pelabuhan Pembongkaran (Discharging Port) serta mengawasi Perjanjian Charter (C/P). (suhirnoo.blogspot.co.id) Definisi ?

chartering agents – (Kelautan)

Pengertian chartering agents adalah: Subjek Definisi Persewaan Kapal ? chartering agents : Wakil dari penyewa kapal (Agent Charter) yang bertugas mencari ruangan kapal/mencari pemilik kapal. (suhirnoo.blogspot.co.id) Definisi ?

charteres agents – (Kelautan)

Pengertian charteres agents adalah: Subjek Definisi Persewaan Kapal ? charteres agents : Wakil dari Penyewa Kapal yang bertugas mengurus kepentingan Pencharter di Pelabuhan Pemuatan, serta mengawasi realisasi Perjanjian Charter (C/P). (suhirnoo.blogspot.co.id) Definisi ?

« Laman Sebelumnya