mengurus

Apa itu mengurus? yang dimaksud dengan mengurus adalah kata yang memiliki artinya, silahkan ke tabel. mengurus biasanya ada dalam kamus atau glossary berikut ini untuk penjelasan apa arti makna dan maksudnya.


Pengertian mengurus adalah:

Kamus Definisi
Bahasa Indonesia (KBBI) ? mengurus : meng.u.rus
[v]
(1) mengatur segala-galanya (tt suatu urusan atau hal dan bertanggung jawab mengenai hal itu): untuk perpisahan itu ada yang ~ keuangan, ada yang ~ acara kesenian, dsb;
(2) mengatur menjadi baik; menata; merapikan; mengemasi; membenahi; membereskan: sesudah menyapu lantai, ia ~ tempat tidur;
(3) menyelenggarakan (perayaan, pertemuan, dsb); memelihara dan menjaga (kebun, rumah tangga, dsb); merawat (kendaraan dsb); menjaga baik-baik: panitia sibuk ~ perayaan Hari Kemerdekaan RI; ~ kebun cengkih memang tidak mudah;
(4) mengusahakan (perdagangan, perusahaan, dsb); mengelola; memimpin dan mengatur (sekolah, perkumpulan, dsb): tiap anak diserahi tugas ~ toko; tidak mudah ~ koperasi;
(5) mengusut atau menyelidiki suatu hal; menyelesaikan (persoalan, perkara, perselisihan, dsb): bapaknya diminta datang ke sekolah untuk ~ persoalan anaknya; perkara perkelahian itu sudah ada yang ~
Bahasa Indonesia (KBBI) ? mengurus : me.ngu.rus
[v] menjadi kurus; merana: beberapa hari ini tampak badannya ~
Malaysia (Dewan) ? mengurus menjadi kurus, merana;
Malaysia (Dewan) ? mengurus 1. menjaga supaya rapi, mengatur, mengemaskan, menyusun: rambutnya jarang diurus baik-baik;
2. mengatur (menyelenggarakan) sesuatu supaya sempurna;
= menguruskan mengendalikan sesuatu supaya teratur (sempurna dll): dia sudah tua, tidak ada siapa yg ~ kebun getahnya;
penduduk kampung yg masih hiduplah yg ~ mayat itu;
3. menjaga baik-baik (supaya selamat, sempurna, dll), memelihara, mengawasi (rumah, kebun, dll): anaknya yg tua telah pergi mengambil kain cucian, sedang isterinya ~ anaknya yg kecil di rumah;
anak perempuan juga perlu diberi pelajaran mengenai ilmu ~ rumah tangga;
4. = menguruskan menyelenggarakan supaya berjalan dsb dgn baik (perniagaan, perdagangan, dll), memimpin dan mengatur (perjalanan sesuatu perbadanan dll), mengelolakan, menjalankan: suami tidak berhak ~ harta benda isterinya melainkan setelah mendapat izin daripadanya atau diwakilkan kepadanya;
permintaannya itu tidak diuruskan oleh ibu bapanya;
pegawai-pegawainya ramai utk ~ hal-hal spt itu;
5. menyiasat atau menyelidiki sesuatu perkara, mengendalikan sesuatu perkara (supaya sempurna), menyelesaikan (perselisihan dll): hal pembunuhan itu sedang diurus oleh polis;
Definisi ?

semoga dapat membantu walau kurangnya jawaban pengertian lengkap untuk menyatakan artinya. pada postingan di atas pengertian dari kata “mengurus” berasal dari beberapa sumber, bahasa, dan website di internet yang dapat anda lihat di bagian menu sumber. Untuk memahami lebih lanjut anda dapat membeli buku glosarium di toko buku terdekat maupun website toko buku online. misalnya beli buku ke Gramedia


Info sponsor! Jika anda tertarik, anda dapat mengikuti kelas online (bimbingan belajar online) atau bisa juga disebut kursus online maupun les private. yang saya lampirkan di bagian bawah atau sisi web ini.
- Squline, platform belajar bahasa asing live dengan instruktur yg profesional.


Istilah Umum | Istilah pada bidang | apa makna yang terkandung | arti kata mengurus | artinya apaan sih? | apa maksud perkataan mengurus | apa terjemahan dalam bahasa Indonesia