Cari Arti Kata

kata

Apa itu kata? yang dimaksud dengan kata adalah kata yang memiliki artinya, silahkan ke tabel. kata biasanya ada dalam kamus atau glossary berikut ini untuk penjelasan apa arti makna dan maksudnya.


Pengertian kata adalah:

Kamus Definisi
Bahasa Indonesia (KBBI) ? kata : ka.ta
[n]
(1) unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa;
(2) ujar; bicara;
(3) Ling (a) morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas; (b) satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal (msl batu, rumah, datang) atau gabungan morfem (msl pejuang, pancasila, mahakuasa)
Bahasa Indonesia (KBBI) ? kata- : ka.ta-
[bentuk terikat]
(1) turun; menurun: katabolisme;
(2) bawah: katakomba
Malaysia (Dewan) ? kata 1. sesuatu yg diucapkan (dituturkan), cakap, ujar: orang yg angkuh itu juga biasa mengeluarkan ~ yg kesat kpd mereka;
2. (Lin) gabungan atau kesatuan bunyi yg mengandungi atau menyampaikan pengertian (makna) tertentu;
ilmu bentuk ~ pengetahuan bkn bentuk kata (bkn awalan, akhiran, dll);
suku ~ (Lin) satuan (unit) bunyi yg terdiri drpd satu vokal sahaja atau drpd vokal yg didahului atau diikuti oleh konsonan (atau didahului serta diikuti oleh konsonan) dan merupakan bahagian drpd sesuatu kata: ada empat suku ~ pd perkataan ‘hulubalang’;


~ adat peribahasa yg berkaitan dgn adat;
~ akar (Lin) bentuk dasar dlm sesuatu kata yg boleh merupakan morfem bebas spt anak dlm beranak, atau morfem terikat spt jerumus dlm terjerumus;
~ alu-aluan ucapan (kata-kata) sbg menyambut kedatangan seseorang ke sesuatu majlis dsb (penerbitan sesebuah buku dsb);
~ ambilan kata yg diambil drpd bahasa asing, kata pinjaman;
~ bantu (Lin) jenis perkataan kecil yg biasanya bersambung pd kata lain (spt kah, lah, pun, dll), partikel;
~ bantu bilangan (Lin) kata yg membantu kata bilangan, penjodoh bilangan spt bilah, buah, ekor, helai, keping, orang, pucuk, dll;
~ basi ungkapan dll yg (sudah) selalu benar digunakan;
~ benda ark = ~ nama;
~ bilangan
kata yg menyatakan banyaknya benda;
~ bulat persetujuan penuh, persetujuan sebulat suara;
~ dasar = ~ pokok kata yg menjadi pokok drpd kata terbitan (kata tanpa imbuhan spt pandang, gelisah, kuat, dll);
~ depan Id = ~ penghubung;
~ dua
pernyataan terakhir oleh sesuatu pihak yg mengemukakan tuntutan (syarat dsb) yg mesti diterima oleh pihak lain yg terlibat dlm pertikaian (perundingan dsb) dengannya (dgn ugutan atau implikasi bahawa kalau tidak diterima oleh pihak yg lain itu akan menimbulkan peperangan, akibat buruk, dll);
~ entri = ~ masukan;
~ ganti
(Lin) kata yg menjadi ganti kpd kata nama (dan menunjukkan atau merujuk kpd orang, haiwan atau sesuatu, misalnya dia, ia, mereka);
~ hati a) gerak hati, perasaan yg timbul dlm hati;
b) angan-angan (dlm hati);
~ hikmat = ~ pujangga perkataan orang bijak pandai yg mengandungi pengertian yg tinggi;
~ hubung (Lin) kata yg gunanya (fungsinya) menghubungkan dua kalimat (perkataan, rangkai kata, dsb), mis kerana dan supaya, sendi kata;
~ jadian = ~ terbitan;
~ keadaan
ark = ~ sifat;
~ kerja
(Lin) kata yg menyatakan sesuatu perbuatan;
~ kerja pasif (Lin) bentuk kata kerja (spt dipukul, ditangguhkan, kehujanan, dll) yg menyatakan bahawa pokok kalimatnya menderita sesuatu perbuatan (menjadi objek atau penyambut kpd kata kerja);
~ keterangan (Lin) kata yg menerangkan sesuatu kata;
~ laluan a) (Komp) gabungan huruf atau nombor yg membentuk kod unik yg perlu dimaklumkan kpd sistem sebelum pengguna boleh mengakses sumber sistem;
b) kata, ungkapan dsb rahsia yg dijadikan sbg pengenalan diri utk memasuki sesuatu tempat, menganggotai sesuatu pertubuhan dsb;
~ lawan = ~ berlawan kata yg berlawanan ertinya (spt besar dgn kecil, kuat dgn lemah, dll);
~ majmuk (Lin) kata yg merupakan gabungan atau rangkaian dua perkataan atau lebih yg dianggap sbg satu unit dan mempunyai satu pengertian (mis bumiputera, papan hitam, dll);
~ masukan kata atau ungkapan utama yg terkandung dlm sesebuah kamus, biasanya menurut urutan abjad yg ditakrifkan atau diberi keterangan tentang maknanya dll;
~ membazir (mubazir) kata yg tidak perlu turut digunakan kerana makna yg dimaksudkan telah jelas dlm perkataan lain;
~ nama (Lin) kata yg merujuk kpd orang, tempat atau benda, antaranya termasuk kata nama am dan kata nama khas;
~ nama am (Lin) kata yg merujuk kpd benda, orang atau konsep yg umum, mis jalan, guru dan kegemilangan;
~ nama khas (Lin) kata yg merujuk kpd orang, tempat benda yg khusus, mis Kuala Lumpur dan Muhammad;
~ nista
kata-kata yg mencerca atau mencaci (sumpah seranah);
~ orang cakap orang, khabarnya;
~ pemutus (putus, pasti) kata yg menentukan (memutuskan atau memastikan) sesuatu perkara (spt pertunangan dll);
~ pendahuluan = ~ penghantar (pengantar) kata alu-aluan utk sesebuah buku dll, mukadimah;
~ penghubung = ~ perangkai kata hubung;
~ pinjaman kata yg telah digunakan (terserap) di dlm sesuatu bahasa tetapi berasal drpd bahasa lain;
~ pokok = ~ dasar;
~ pujangga
= ~ hikmat;
~ sambutan
ucapan (kata-kata) utk mengalu-alukan kedatangan seseorang;
~ sandang kata yg bertugas utk menentukan supaya sesuatu kata menjadi kata nama spt sang, si;
~ sasulan kesilapan menggunakan sesuatu kata bagi kata yg lain yg hampir sama bunyinya;
~ seasal kata-kata dlm berbagai-bagai bahasa yg sama asalnya;
~ sebunyi (Lin) kata-kata yg sama bunyinya (sebutannya) tetapi berlainan ertinya, homofon;
~ seerti kata-kata yg sama ertinya dlm sesuatu bahasa (spt kutip dgn pungut, dll), sinonim;
~ sendi nama (Lin) kata, spt di, ke dan dari yg digunakan di depan kata nama atau frasa nama;
~ sepakat (sefaham) persetujuan, muafakat;
~ seru a) kata utk menyeru (memanggil dll);
b) kata yg dikeluarkan dgn tiba-tiba (kerana kesakitan, terperanjat, dll);
~ sifat (Lin) kata yg menunjukkan (menyatakan) sifat atau keadaan seseorang atau sesuatu, adjektif;
~ tambahan Id kata yg menunjukkan keadaan kata-kata selain kata nama dan kata ganti;
~ terbitan kata yg terbentuk drpd kata dasar dgn penggunaan imbuhan;
~ tugas (Lin) kata yg tidak mempunyai makna leksikal, tetapi mempunyai makna tatabahasa dan menunjukkan hubungan tatabahasa, mis dan, kepada dan ialah;
~ ulang (berulang) kata yg diulangi sebutan (penulisan) seluruhnya atau sebahagiannya (spt langit-langit, berkali-kali);


~ berjawab, gayung bersambut prb baik dibalas dgn baik dan jahat dibalas dgn jahat;
~ dahulu bertepati, ~ kemudian bercarian = ~ biarlah kota prb janji hendaklah ditepati;
~ seorang dibulati, ~ bersama diperiakan prb hal seseorang boleh diputuskan dgn orang itu sendiri tetapi perkara bersama hendaklah dirundingkan;
~ periuk, belanga hitam prb orang yg memburukkan orang lain sedangkan dirinya sendiri buruk juga;
~ tidak dipegangnya, janji tidak ditepati prb orang yg suka mungkir janji;
~ yg benar ditidakkan, rahmat Tuhan dilarikan prb tidak mahu mengakui kebenaran;
elok ~ dlm muafakat, buruk ~ di luar muafakat prb kalau hendak berbuat sesuatu, eloklah dirundingkan dgn kaum keluarga supaya pekerjaan itu selamat;
mengalih kain ke balik rumah, mengalih ~ ke hadapan prb memungkiri janji dgn tiba-tiba;

Definisi ? kata : kb, unsur bahasa yang dilahirkan melalui alat ucap; bicara, ujaran.


semoga dapat membantu walau kurangnya jawaban pengertian lengkap untuk menyatakan artinya. pada postingan di atas pengertian dari kata “kata” berasal dari beberapa sumber, bahasa, dan website di internet yang dapat anda lihat di bagian menu sumber. Untuk memahami lebih lanjut anda dapat membeli buku glosarium di toko buku terdekat maupun website toko buku online. misalnya beli buku ke Gramedia
Info sponsor! Jika anda tertarik, anda dapat mengikuti kelas online (bimbingan belajar online) atau bisa juga disebut kursus online maupun les private. yang saya lampirkan di bagian bawah atau sisi web ini.
- Squline, platform belajar bahasa asing live dengan instruktur yg profesional.


Istilah Umum | Istilah pada bidang | apa makna yang terkandung | arti kata kata | artinya apaan sih? | apa maksud perkataan kata | apa terjemahan dalam bahasa Indonesia


Bantu Perpanjang Hosting Glosarium.ORG sampai 3 tahun ke depan. Via KitaBisa