Adalah Arti Glosarium.org
ads

Peribahasa dan istilah Sunda



Total kata : 31
» ngadu-ngadu raja wisuna2013-10-01
» ngadu angklung2013-10-02
» ngajul bentang ku asiwung2013-10-01
» ngayam samak neukteukan bari motongan2013-10-03
» ngenah angen ngenah angeun2013-10-02
» nulungan anjing kadempet2013-10-03
» paanteur-anteur julang2013-10-03
» sapi anut ka banteng2013-10-03
» teng manuk teng anak merak kukuncungan2013-10-02
» teu gugur teu angin2013-10-02
» ulah ieu aing uyah kidul2013-10-01
Iklan
© Panjimhs, www.glosarium.org Free dictionary and glosarium Bahasa Indonesia. template by pann. 2015
bot counter : 1 / 2642