Ring ring
Adalah Arti Glosarium.org
ads

Peribahasa dan istilah SundaTotal kata : 31
» adam lali tapel2013-10-01
» adat kakurung ku iga2013-10-01
» adean ku kuda bereum2013-10-01
» adu telur ampar tiga2013-10-01
» agul ku payung butut2013-10-01
» alak-alak cumampaka2013-10-02
» ambek sadu santa budi2013-10-02
» anjing ngagogogan kalong2013-10-03
» anjing nyampeurkeun paneunggeul2013-10-03
» anu burung diangklungan anu gelo didogdogan anu edan dikendangan2013-10-02
» ari diarah supana kudu dijaga catangna2013-10-03
» ari umur tunggang gunung angen-angen pecat sawed2013-10-03
» elmu ajug2013-10-01
» elmu angklung2013-10-02
» ka luhur henteu sirungan ka handap henteu akaran2013-10-02
» kawas anjing tutung buntut2013-10-03
» landung kandungan laer aisan2013-10-01
» mun teu ngakal moal ngakeul mun teu ngarah moal ngarih mun teu ngoprek moal nyapek2013-10-01
» neukteuk mere anggeus2013-10-02
» ngadaweung ngabangbang areuy2013-10-03
Iklan
© Panjimhs, www.glosarium.org Free dictionary and glosarium Bahasa Indonesia. template by pann. 2015
bot counter : 2 / 2643